iMunis eDeska

Obecní úřad Stachy

Úřední deska – Stav k 25. 5. 2017 14:29:33

Nalezeno 16 záznamů.Poslední změna: 25.5.2017 10:46:33

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Dražební vyhláška ve věci exekuce EX 4372/09 Dražební vyhláška Dokumenty Obec Stachy 7.4.2017 14.6.2017 7.4.2017 dokument PDF (674 kB)
Mandátní smlouva o zajištění pečovatelské služby, Dodatek č. 10 pro rok 2016 Dokumenty Dokumenty Obec Stachy 14.6.2016 14.6.2019 14.6.2016 2 dokumenty
Obecně závazná vyhláška obce Stachy č. 2/2017 o nočním klidu Obecně závazná vyhlá Obec. záv. vyhl./nař. Obec Stachy 22.5.2017 6.6.2017 19.5.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2016 a 2017 Oznámení Oznámení Obec Stachy 31.10.2016 30.6.2017 31.10.2016 dokument PDF (1,7 MB)
Rozhodnutí - veřejná vyhláška č.j.: 861/15/OÚ/KBo Veřejná vyhláška Veřejné vyhlášky Obec Stachy 16.5.2017 1.6.2017 16.5.2017 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Stachy Smlouva - fin. přísp Dokumenty Obec Stachy 14.6.2016 14.6.2019 14.6.2016 dokument PDF (0,7 MB)
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Stachy Smlouva fin. příspěv Oznámení Obec Stachy 18.7.2016 18.7.2019 18.7.2016 dokument PDF (0,7 MB)
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Stachy Smlouva Dokumenty Obec Stachy 22.3.2017 22.3.2020 22.3.2017 dokument PDF (0,7 MB)
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Stachy Smlouva fin. přísp. Oznámení Obec Stachy 18.7.2016 18.7.2019 18.7.2016 dokument PDF (0,7 MB)
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Stachy Smlouva Dokumenty Obec Stachy 18.5.2017 18.5.2020 18.5.2017 dokument PDF (0,7 MB)
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2017 Veřejaná vyhláška Veřejné vyhlášky OÚ Stachy 28.4.2017 29.5.2017 28.4.2017 dokument PDF (455 kB)
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Veřejná vyhláška Veřejné vyhlášky OÚ Stachy 24.5.2017 8.6.2017 24.5.2017 2 dokumenty
Vyúčtování vodného a stočného 2016 - Obec Stachy vodné a stočné 2016 Dokumenty Obec Stachy 27.4.2017 31.5.2017 27.4.2017 dokument PDF (34 kB)
Zápis č. 69 z jednání RO Stachy dne 11.05.2017 RO č. 69 dne 11.05.2 Rada Obec Stachy 12.5.2017 27.5.2017 12.5.2017 dokument PDF (1 MB)
Zápis č. 70 z jednání Rady Obce Stachy dne 22.05.2017 70. RO Stachy 22.05. Rada Obec Stachy 25.5.2017 9.6.2017 25.5.2017 dokument PDF (576 kB)
Zápis z jednání XIX. řádného zasedání ZO Stachy dne 15.05.2017 XIX. ZO Stachy 15.05 Zápisy Zastupitelstva Obec Stachy 24.5.2017 8.6.2017 24.5.2017 dokument PDF (1,4 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.